Aktivity

 • Uživatelé mají na výběr širokou škálu aktivit, které napomáhají k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností. Jiné vedou ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zkvalitnění  života a  plnohodnotnému zapojování do společnosti.
 • Dalším neméně důležitým okruhem činností , které nabízíme,  je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Zajišťujeme pomoc pro naše uživatele při řešení vzniklých situací ( úřady,banky, soudy,  posudková  komise, nemocnice, lékař ) , spolupráce s rodinou, pomoc při zhoršení zdravotního stavu, pomoc při hospodaření s penězi , rozumné nákupy , ochrana před nástrahami půjček , nabídek zboží a řada dalších.

 

NABÍDKA AKTIVIT :

 • Angličtina
 • Arte- Ateliér
 • Besedy
 • Hrátky s pamětí
 • Návštěvy kulturně společenských akcí (výstavy, divadlo)
 • Počítače
 • Relaxační cvičení
 • Keramická dílna
 • Kreativní dílna
 • Kulinářská dílna 
 • Léčivá síla hudby
 • Společenské hry
 • Sportovní aktivity  (posilovna, ping pong)
 • Studijní hodinka
 • Terapie (individuální)
 • Víkendové pobyty
 • Vycházky
 • Výlety
 • Zahrada (péče o skleník, pěstování zeleniny, květiny)
 • Zajímavosti
 • Zdravý životní styl
 • Zpívání  při kytaře
 • a další

 

Oznámení

Byly spuštěny nové stránky. Nyní jsou k dispozici na adrese www.cpdz.cz.


Počet návštěv:
Online: