Projekty

Magistrát města Hradec Králové

Projekt – EVVO v Centru péče o duševní zdraví

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o. p. s. ,využilo v roce 2021 finanční prostředky od Magistrátu města Hradec Králové na projekt

EVVO v Centru péče o duševní zdraví.

Finanční prostředky byly využity pro činnost CPDZ, především na materiál keramické a kreativní dílny, a to na výrobu  pítek a krmítek pro ptáčky a výrobu hmyzích hotelů, dále při recyklaci rozličných materiálů, např. starého textilu, lichých ponožek, PET lahví, plat od vajíček a podobně.

Díky finanční podpoře Magistrátu města Hradec Králové jsme mohli rozšířit a zkvalitnit činnost v keramické dílně i kreativní činnosti, které vedou k rozvoji dovedností a schopností klientů a přispívají ke zlepšení kvality jejich života.     

 Za finanční prostředky děkujeme.                                                                

Oznámení

Byly spuštěny nové stránky. Nyní jsou k dispozici na adrese www.cpdz.cz.


Počet návštěv:
Online: